CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

KHỐI GIẢNG DẠY

 • Khoa công nghệ thông tin
 • Khoa dược
 • Khoa điện – điện tử
 • Khoa giáo dục quốc tế
 • Khoa kế toán
 • Khoa khoa học thể thao
 • Khoa khoa học ứng dụng
 • Khoa khoa học xã hội và nhân văn
 • Khoa kỹ thuật công trình
 • Khoa lao động và công đoàn
 • Khoa luật
 • Khoa môi trường và bảo hộ lao động
 • Khoa mỹ thuật công nghiệp
 • Khoa ngoại ngữ
 • Khoa quản trị kinh doanh
 • Khoa tài chính – ngân hàng
 • Khoa toán – thống kê
 • Cơ sở Cà Mau
 • Cơ sở Bảo Lộc
 • Phân hiệu Nha Trang
 • Trường TCCN Tôn Đức Thắng

khoa-truong-footer.jpg

KHỐI ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

 • Viện hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển (INCREDI)
 • Viện khoa học tính toán (INCOS)
 • Viện tiên tiến khoa học vật liệu (AIMaS)
 • Viện nghiên cứu di truyền và giống (GRIS)
 • Viện chính sách kinh tế và kinh doanh (IBEP)
 • Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT)
 • Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (KEC)
 • Trung tâm công nghệ thông tin ứng dụng (CAIT)
 • Trung tâm đào tạo phát triển xã hội (SDTC)
 • Trung tâm đào tạo và phát triển các giải pháp kinh tế (CATDES)
 • Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (DSEC)
 • Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC)
 • Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (CECA)
 • Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kinh tế ứng dụng (CETAR)
 • Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo (CLC)
 • Trung tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng (ATEM)
 • Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng (CCVC)
 • Trung tâm ứng dụng và phát triển mỹ thuật công nghiệp (ADA)
 • Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài (VSLC)
 • Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu (RAIC)
 • Trung tâm quan trắc môi trường (EMAS).
 • Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật TĐT
 • Tạp chí công nghệ tiên tiến và tính toán  (JAEC)
 • Tạp chí công nghệ thông tin và viễn thông (JIT)
 • Quỹ phát triển khoa học công nghệ (FOSTECT)

Vien-trung-tam-footer.jpg

KHỐI QUẢN LÝ, HÀNH CHÍNH, PHỤC VỤ

 • Phòng công tác học sinh – sinh viên
 • Phòng đại học
 • Phòng sau đại học
 • Phòng điện toán – máy tính
 • Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ
 • Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng
 • Phòng quản trị thiết bị
 • Phòng tài chính
 • Phòng tổ chức hành chính
 • Phòng thanh tra, pháp chế và an ninh
 • Ký túc xá
 • Ban quản lý dự án
 • Ban truyền thông và quan hệ công chúng
 • Thư viện

 

Phong-ban-footer.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *