GIỚI THIỆU

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thành lập ngày 24/9/1997. Đến tháng 8/2019, TDTU được Hệ thống xếp hạng ARWU (Academic Ranking of World Universities) xếp vị trí số 1 Việt Nam và thuộc Top 1000 đại học tốt nhất thế giới.

Phương châm hành động của toàn thể giảng viên, viên chức và sinh viên TDTU là:

Không gì quan trọng hơn việc bảo đảm HIỆU QUẢ trong mọi hành động.

Không gì đáng quý hơn sự CÔNG BẰNG trong mọi ứng xử.

Không có gì đạo đức hơn TINH THẦN PHỤNG SỰ đất nước.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ MỤC TIÊU

Từ Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng đến TDTU với những cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Trường

Xem thêm

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Sứ mạng và tầm nhìn của TDTU là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển mà Trường xây dựng

Xem thêm

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phát triển con người; phụng sự đất nước Việt Nam; giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước

Xem thêm