Seminar: Các thông số nhiệt hóa và cơ chế phát triển của cụm Silicon pha tạp Boron

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (DEMASTED) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo Seminar khoa học định kỳ tháng 5/2020 như sau:

Thời gian: từ 14:00 đến 16:00 ngày 15/05/2020;

Địa điểm: Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung: có 3 báo cáo được trình bày tại Seminar:

  1. Các thông số nhiệt hóa và cơ chế phát triển của cụm nguyên tử silic pha tạp boron;
  2. Sự ảnh hưởng của Astaxanthin, Betanin, và EGCG lên các tiền sợi của Aβ40;
  3. Đặc điểm hình thái chi Dichocarpum họ Mao lương – Ranunculaceae.

Diễn giả: Seminar được trình bày bởi các chuyên gia của DEMASTED.

– TS. Nguyễn Minh Tâm, thành viên của Nhóm nghiên cứu hóa học tính toán (COMCHEM),  trình bày Báo cáo số 1. TS. Tâm là tác giả của hơn 35 bài báo ISI (h-index 15), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí Journal of Physical Chemistry C (Impact factor 4.3), Scientific Reports (Impact factor 4.1), và Physical Chemistry Chemical Physics (Impact factor 3.57).

–    TS. Ngô Sơn Tùng, Trưởng Phòng thí nghiệm vật lý sinh học lý thuyết và tính toán (TCB), trình bày Báo cáo số 2. TS. Tùng là tác giả của hơn 40 bài báo ISI (h-index 14), với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành: Coordination Chemistry Reviews (Impact factor: 14.5), Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.2), và Journal of Physical Chemistry B (Impact factor: 3.2).

–    TS. Phạm Văn Thế, Thành viên DEMASTED, trình bày Báo cáo số 3. TS. Phạm Văn Thế là tác giả của gần 20 bài báo ISI (H-index: 5 theo WOS) với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành: Scientia Horticulturae (Impact factor: 1.961), Annals of Applied Biology (Impact factor: 1.611), và Phytotaxa (Impact factor: 1.168).

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh và tiếng Việt

Thành phần tham dự: các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và sinh viên quan tâm có thể đến tham gia và cùng trao đổi thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 12/05/2020 (028 37755037, Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *