Seminar khoa học tháng 12/2019

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (DEMASTED) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo Seminar khoa học định kỳ tháng 12/2019 như sau:

Nội dung: có 04 báo cáo khoa học được trình bày tại Seminar:

  1. Tăng cường lấy mẫu mô phỏng năng lượng tự do nhiễu loạn trong việc xác định ái lực liên kết phối tử;
  2. Extreme gradient boosting: XGBoost (một thuật toán học máy được lựa chọn để chiến thắng các cuộc thi Kaggle);
  3. Phân tích dao động tự do của tấm vi mô dị xứng sử dụng lý thuyết độ dốc biến dạng hiệu chỉnh;
  4. Danh mục cập nhật các loài trong họ Chè (Theaceae) ở Việt Nam.

Diễn giả: Seminar được trình bày bởi các chuyên gia của DEMASTED.

Thời gian: từ 14:00 đến 17:00 ngày 30/12/2019.

Địa điểm: Phòng AB0201, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành phần tham dự: các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và sinh viên quan tâm có thể đến tham gia và cùng trao đổi thảo luận. Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 28/12/2019 (028 37755037, Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn).

Thông tin về diễn giả:

– TS. Ngô Sơn Tùng: Trưởng Lab TCB trình bày báo cáo Tăng cường lấy mẫu mô phỏng năng lượng tự do nhiễu loạn trong việc xác định ái lực liên kết phối tử. TS. Tùng là tác giả của gần 40 bài báo ISI (H-index 13) với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành như: Coordination Chemistry Reviews (Impact factor: 14.5), Journal of Biological Chemistry (Impact factor: 4.2), và Journal of Physical Chemistry B (Impact factor: 3.2).

– TS. Nguyễn Trung Hải: thành viên Lab TCB, trình bày báo cáo khoa học: Extreme gradient boosting: XGBoost (một thuật toán học máy được lựa chọn để chiến thắng các cuộc thi Kaggle). TS. Hải là tác giả của hơn 20 bài báo ISI (H-index 10), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí như: Proceedings of the National Academy of Sciences (Impact factor 9.5), Journal of Chemical Theory and Computation (Impact factor 5.4), và Chemistry–A European Journal (Impact factor 5.1). TS. Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu của TDTU về nghiên cứu các phương pháp tính toán ái lực liên kết tự do của các hệ sinh học.

– TS. Thái Hoàng Chiến: thành viên Nhóm nghiên cứu DCM, trình bày báo cáo: Phân tích dao động tự do của tấm vi mô dị xứng sử dụng lý thuyết độ dốc biến dạng hiệu chỉnh. TS. Chiến là tác giả của hơn 50 bài báo ISI (H-index 25), trong đó có những công bố tiêu biểu trên các tạp chí như: Composites Part B: Engineering (Impact factor 4.9), Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (Impact factor 4.4), và Composite Structure (Impact factor 4.1). Với hơn 2000 trích dẫn trong 8 năm nghiên cứu, TS. Chiến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Cơ học tính toán của TDTU và Thế giới; thuộc nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn cao trên thế giới theo Scopus.

– TS. Phạm Văn Thế: thành viên DEMASTED, trình bày về Danh mục cập nhật các loài trong họ Chè (Theaceae) ở Việt Nam. TS. Thế là tác giả của gần 20 bài báo ISI (H-index: 5), với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu như: Scientia Horticulturae (Impact factor: 1.961), Annals of Applied Biology (Impact factor: 1.611), và Phytotaxa (Impact factor: 1.168).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *