TỔ CHỨC-NHÂN SỰ

 TS. Lê Văn Út

Dr-le-van-ut-tdtu-2.jpg

Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng phòng: Phụ trách quản lí tất cả các hoạt động khoa học và công nghệ, và một số công việc liên quan, click vào đây để xem chi tiết.

Vui lòng liên hệ với tôi về tất cả các việc liên quan đến nghiên cứu khoa học tại TDTU: levanut@tdtu.edu.vn

 ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo

doan-thi-thanh-thao-demasted-tdtu.jpg

Chuyên viên phụ trách tuyển dụng chuyên gia, hội thảo & seminar khoa học, chương trình diễn giả công chúng, Quỹ phát triển KH&CN, truyền thông khoa học.

  ThS. Huỳnh Thị Ngọc Trân

me5.jpg

Chuyên viên phụ trách cơ sở dữ liệu khoa học, các nhóm nghiên cứu, nghiên cứu khoa học của giảng viên, Giải thưởng khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize), lớp chuyên gia.

  ThS. Huỳnh Thanh Phụng

/sites/science/files/About/huynh-thanh-phung-111.jpg

Chuyên viên phụ trách hành chính, thẩm định khoa học, Hội đồng khoa học & đào tạo, Ủy ban đạo đức khoa học, tạp chí quốc tế.

  ThS. Trịnh Minh Tuấn

Trịnh Minh Tuấn

Chuyên viên phụ trách sinh hoạt học thuật & journal club, nghiên cứu khoa học sinh viên, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn.

  CN. Lương Thị Thùy Linh

nguyen-thi-thuy-linh

Chuyên viên phụ trách sáng chế; đề tài nghiên cứu ngoài trường, hợp tác nghiên cứu với địa phương, thẩm định khoa học.

  KS. Phạm Bá Duy

pham-ba-duy

Chuyên viên phụ trách Ủy ban đạo đức khoa học; các tạp chí khoa học của Trường (JIT, JAEC), hội thảo quốc tế, thẩm định khoa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *