Tuyển sinh tsau đại học

1. Tuyển sinh tiến sĩ chương trình trong nước:

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
2) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
3) ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ VÀ THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ
4) THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
5) THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

 

2. Tuyển sinh tiến sĩ chương trình Sandwich:

GIỚI THIỆU
1. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
4. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO
5. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
6. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: tiếng Anh
7. THẦY HƯỚNG DẪN
8. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG
9. KINH PHÍ ĐÀO TẠO
10. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU
11. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
12. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ

Tuyển sinh thạc sĩ

1) CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
2) THỜI GIAN DỰ TUYỂN
3) HÌNH THỨC TUYỂN SINH
4) ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
5) ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
6) ÔN THI VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC
7) CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
8) THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *